Українці, що змінили світ

Проєктна діяльність в Ukrainian Global School є складовою частиною освітнього процесу. Наші учні наполегливо працюють над створенням власних проєктів, які потім успішно презентують на широку аудиторію. Сьогодні їхні роботи та презентації були пов’язані з винаходами українців, які змінили світ. Пишаємося нашими новаторами!
Такий метод навчання становить основу проєктного навчання, сенс якого полягає у створенні умов для самостійного засвоєння школярами навчального матеріалу в процесі виконання проєктів.
Основною метою є:
• розвиток здатності кожного учня визначати і реалізовувати спільну мету роботи та знаходити шляхи її досягнення;
• вміння домовлятися про розподіл функцій і ролей у спільній діяльності;
• здійснювати взаємний конструктивний контроль.