Програми і методики

Унікальність освітніх програм

В освітній програмі школи поєднано вивчення дисциплін Державного стандарту України з поглибленим вивченням іноземних мов та профільних дисциплін, які готують випускників UGS до успішного складання ЗНО та вибору професій у сфері міжнародних відносин та бізнесу

STEM

Системний STEM-підхід інтегровано у всі заняття, що сприяє як творчому розвитку, так і опануванню технічних дисциплін. Досвід викладання за системою STEM викладачі переймали в ізраїльських спеціалістів з The Hebrew Reali School Haifa – прогресивної школи, що вже понад 10 років працює за системою STEM (S - science, T - technology, E - engineering, M – mathematics).

Оцінювання 5D

Багатогранна система оцінювання 5D передбачає оцінку не тільки знаннь, а і мотивації учнів, докладені зусилля, вміння використовувати нові знання на практиці. Щоб оцінити прогрес учня, окремо розглядається 5 складових: когнітивна, соціальна, емоційна, креативна і мотиваційна. Оцінювання включає діалог з учнями та комунікацію з батьками. Така система дає більш об’єктивну картину прогресу у навчанні кожного учня.

Soft Skills

Або розвиток гнучких навичок, які передбачають: вміння учнями приймати рішень на основі цінностей, практичне застосування базових принципів лідерства, розвиток критичного та адаптивного мислення, здатність формувати цілі та досягати результатів, креативність та оригінальність під час проведення дискусій та переговорів.

Проєктна діяльність

Використання набутих знань «тут і зараз» з акцентом на розвиток практичних навичок і компетенцій, спрямованих на навчання впродовж життя, проблемно-орієнтоване навчання; робота здобувачів освіти над творчими, соціально-спрямованими та дослідницькими проєктами.

Problem Solving Education

Підхід, що навчає знаходити оптимальне рішення в складних ситуаціях, іншими словами, вирішувати проблеми. Підхід вповаджено за підтримки ізраїльських спеціалістів, які успішно виористовують його в викладанні.

Лідерство

Програма Лідерство розроблена спільно з ізраїльськими партнерами - The Hebrew Reali School Haifa. Спрямована на формування лідерських якостей, що передбачає бути лідером як у колективі, так і собі. В процесі навчання діти навчаються працювати в команді, презентувати себе і свої проєкти, розвивають організаторські здібності.

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання

Startup Education

Щоб зробити вибір кар’єри свідомим, з перших класів ми готуємо учнів до майбутнього: знайомимо з різними компаніями та професіями, вивчаємо бізнес-процеси та фінансову грамотність. Навчання на досвіді реального бізнесу готує учнів до розробки і втілення у життя власних startup-проєктів.

Фінансові детективи

Фінансові детективи – програма фінансової грамотності для учнів початкової школи. Програма надає базові знання з фінансової грамотності та готує учнів до навчання основам бізнесу у середній школі . Програма складається з 6 тематичних модулів, 5 кейсів та 1 учнівського проєкту.

Білінгвальне навчання

До освітньої програми включено вивчення математики, природничих наук, історїї та інтегрованих курсів (відповідно до обраного профіля) англійскою мовою. Працюють позашкільні студії: SPEAKING CLUB, MEDIA CLUB, ART STUDIO.

Family Engagement

Програма взаємодії між батьками та педагогами для організації продуктивного навчання дітей та максимального розкриття потенціалу кожного учня! Передбачає налагодження ефективної комунікації між сім'єю та педагогами, постійну взаємодію і активну участь батьків у шкільному житті.

    Ваше Ім'я:

    +38 (067) 959-40-40