Програми і методики

НУШ і ліцензія МОН

Навчальна програма «Нова українська школа», вдосконалена провідними світовими та авторськими програмами. Школа працює на основі державної ліцензії. По закінченню Ukrainian Global School учні отримають атестати про загальну середню освіту державного зразка.

STEM

Системний STEM-підхід інтегровано у всі заняття, що сприяє як творчому розвитку, так і опануванню технічних дисциплін. Досвід викладання за системою STEM викладачі переймали в ізраїльських спеціалістів з The Hebrew Reali School Haifa – прогресивної школи, що вже понад 10 років працює за системою STEM (S - science, T - technology, E - engineering, M – mathematics).

Оцінювання 5D

Багатогранна система оцінювання 5D передбачає оцінку не тільки знаннь, а і мотивації учнів, докладені зусилля, вміння використовувати нові знання на практиці. Щоб оцінити прогрес учня, окремо розглядається 5 складових: когнітивна, соціальна, емоційна, креативна і мотиваційна. Оцінювання включає діалог з учнями та комунікацію з батьками. Така система дає більш об’єктивну картину прогресу у навчанні кожного учня.

Soft Skills

Або гнучкі навички – невловимі навички, які допомагають взаємодіяти і добре ладнати з іншими, гідно презентувати себе, бути лідером і ефективним членом команди. Розвиток гнучких навичок учнів вплетено у навчальний процес та позашкільні активності.

Проєктна діяльність

Використання набутих знань «тут і зараз» з акцентом на розвиток практичних навичок і компетенцій, спрямованих на навчання впродовж життя, проблемно-орієнтоване навчання; робота учнів над творчими, соціально-спрямованими та дослідницькими проєктами.

Problem Solving Education

Підхід, що навчає знаходити оптимальне рішення в складних ситуаціях, іншими словами, вирішувати проблеми. Підхід вповаджено за підтримки ізраїльських спеціалістів, які успішно виористовують його в викладанні.

Flexible Learning

Підхід Гнучке навчання передбачає індивідуальний підхід до роботи з учнями протягом заняття. Учень має можливість обирати завдання, але відчуває відповідальність за складність, якість виконання, і в той же час має відчуття свободи, навчається без примусу. Підхід впроваджено за підтримки ізраїльських спеціалістів з The Hebrew Reali School Haifa.

Лідерство

Програма Лідерство розроблена спільно з ізраїльськими партнерами - The Hebrew Reali School Haifa. Спрямована на формування лідерських якостей, що передбачає бути лідером як у колективі, так і собі. В процесі навчання діти навчаються працювати в команді, презентувати себе і свої проєкти, розвивають організаторські здібності.

Індивідуальна навчальна траєкторія

Робота за індивідуальною навчальною траєкторією сприяє максимальному розкриттю потенціалу кожного учня. Персональний підхід, індивідуальні завдання, увага та робота над власними проєктами, наставництво тьютора підвищують шкільну успішність та рівень засвоєння знань.

Startup Education

Щоб зробити вибір кар’єри свідомим, з перших класів ми готуємо учнів до майбутнього: знайомимо з різними компаніями та професіями, вивчаємо бізнес-процеси та фінансову грамотність. Навчання на досвіді реального бізнесу готує учнів до розробки і втілення у життя власних startup-проєктів.

Фінансові детективи

Фінансові детективи – програма фінансової грамотності для учнів початкової школи. Програма надає базові знання з фінансової грамотності та готує учнів до навчання основам бізнесу у середній школі . Програма складається з 6 тематичних модулів, 5 кейсів та 1 учнівського проєкту.

Шкільний парламент

Шкільний орган самоврядування учнів. Бути членом Учнівського парламенту дуже почесно та відповідально! Члени Учнівського парламенту беруть активну участь у шкільному житті, вивчають політику через практичний досвід, зустрічаються з менторами з парламенту та мають можливість відвідати Верховну Раду.

Міжнародна кооперація

Шкільна програма міжнародної кооперації передбачає використання програмних документів щодо розвитку освіти Євросоюзу та США. Кращий світовий досвід впроваджується для розбудови власної системи курсів і програм. Міжнародні проєкти орієнтовані на обмін досвідом викладачів та взаємодію учнів з однолітками з іноземних шкіл-партнерів.

Family Engagement

Програма взаємодії між батьками та педагогами для організації продуктивного навчання дітей та максимального розкриття потенціалу кожного учня! Передбачає налагодження ефективної комунікації між сім'єю та педагогами, постійну взаємодію і активну участь батьків у шкільному житті.