Програми і методики

STEM

Системний STEM-підхід інтегровано у всі заняття, що сприяє як творчому розвитку, так і опануванню технічних дисциплін. Досвід викладання за системою STEM викладачі переймали в ізраїльських спеціалістів з The Hebrew Reali School Haifa – прогресивної школи, що вже понад 10 років працює за системою STEM (S - science, T - technology, E - engineering, M – mathematics).

Проєктна діяльність

Використання набутих знань «тут і зараз» з акцентом на розвиток практичних навичок і компетенцій, спрямованих на навчання впродовж життя, проблемно-орієнтоване навчання; робота здобувачів освіти над творчими, соціально-спрямованими та дослідницькими проєктами.

Problem Solving Education

Підхід, що навчає знаходити оптимальне рішення в складних ситуаціях, іншими словами, вирішувати проблеми. Підхід вповаджено за підтримки ізраїльських спеціалістів, які успішно виористовують його в викладанні.

Лідерство

Програма Лідерство розроблена спільно з ізраїльськими партнерами - The Hebrew Reali School Haifa. Спрямована на формування лідерських якостей, що передбачає бути лідером як у колективі, так і собі. В процесі навчання діти навчаються працювати в команді, презентувати себе і свої проєкти, розвивають організаторські здібності.

Білінгвальне навчання

До освітньої програми включено вивчення математики, природничих наук, історїї та інтегрованих курсів (відповідно до обраного профіля) англійскою мовою. Працюють позашкільні студії: SPEAKING CLUB, MEDIA CLUB, ART STUDIO.

Family Engagement

Програма взаємодії між батьками та педагогами для організації продуктивного навчання дітей та максимального розкриття потенціалу кожного учня! Передбачає налагодження ефективної комунікації між сім'єю та педагогами, постійну взаємодію і активну участь батьків у шкільному житті.

    Ваше Ім'я:

    +38 (067) 959-40-40