ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМКИ

Нова українська школа

Програма включає наступні освітні галузі: мовно-літературну, математичну, природничу, технологічну, інформативну, соціальну і здоров’язбережну, фізкультурну, мистецьку.

Brain-Based Learning

(Нейрофізіологія навчання)

Навчання базується на останніх наукових дослідженнях про індивідуальні особливості сприйняття інформації.

iSTEM (I – innovation, S – science, T – technology, E – emgineering, M – mathematics)

Інноваційний підхід в навчанні за системою STEM, орієнтований на вивчення науки, точних дисциплін та творчий розвиток.

Leadership Program

Розвиток лідерських якостей дитини, мистецтво дебатів, освоєння нових медіа

Image

Art Play

Арт-терапія, казкотерапія, позитивна психологія. Техніки інтегровані в щоденний навчальний процес.

Early English – Let’s have fun!

Авторська програма викладання дітям англійської мови.

Startup Education

Програма кооперації з бізнесом. Учні зустрічаються та готують спільні проекти з представниками різних компаній та професій, що допоможе у свій час свідомо вибрати кар’єрний шлях.

Problem Solving Education

Підхід, що навчає знаходити оптимальне рішення в складних ситуаціях, або іншими словами вирішувати проблеми.

Global Skills

Збалансований різнобічний розвиток здібностей кожної дитини у креативній (Creative Club), соціальній (Social Club) та фізичній сфері (Action Club).